Ouderbegeleiding

Onderzoek laat zien dat het ouderschap het meest vervullende in het leven kan zijn en tegelijkertijd de grootste bron van o.a. verdriet, frustratie, onmacht. Soms loopt de communicatie in het gezin helemaal vast. Soms zodanig dat er patronen ontstaan die niet functioneel zijn. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot gedragsproblemen bij kinderen en disfunctionele communicatie.

In een ouderbegeleidingstraject verkennen we samen deze patronen. We proberen te begrijpen hoe de patronen zijn ontstaan en hoe ze in stand worden gehouden. In de sessies werken we met gerichte technieken om deze patronen te kunnen veranderen.