Psychiatrische behandeling

​Werkwijze

​In praktijk Estar werkt Esther van de Wall als ​een zelfstandig gevestigde psychiater. ​ ​​Behandeling is mogelijk voor ​bijvoorbeeld depressie, angstproblematiek, trauma (PTSD, complex trauma, hechtingsproblematiek), ADHD,​ ​lichamelijk onverklaarbare klachten. 

Verwijzing vindt in principe plaats door de huisarts, bedrijfsarts of een medisch specialist. De wachttijd voor het eerste gesprek bedraagt gemiddeld ​4 weken, en hangt af van de vraag.

Voordat een psychiatrisch behandelingstraject gestart wordt, ​zal er tijdens de intake gekeken worden of praktijk Estar je kan bieden wat je nodig hebt. ​​Er wordt gekeken naar fysieke, emotionele, mentale, sociale, spirituele en omgevingsfactoren​ die je welzijn beïnvloeden.

Een holistische en integratieve benadering is kenmerkend voor praktijk Estar, waarbij er ook nadruk ligt op herstelgerichte behandeling en vergroten van je veerkracht. We kijken dus niet alleen naar jouw klachten, maar concentreren ons net zo zeer op jouw kwaliteiten en krachten.​

Wanneer er overeengekomen wordt om een behandeling te starten, ​wordt er een behandelplan opgesteld waarin persoonlijke doelen geformuleerd zijn. Hierbij wordt uitgegaan van jouw unieke situatie en behoeften. Het behandelplan wordt voortdurend geëvalueerd en zonodig aangepast. ​

Een gezonde leefstijl (zoals goed slapen, gezond eten, genoeg bewegen) heeft een groot positief effe​ct op ons welzijn. Verschillende wetenschappelijke studies laten zien dat dit net zo effectief kan zijn als medicatie. Een psychiatrische behandeling is dus nooit alleen gebaseerd op medicatie. Daarnaast worden verschillende therapievormen aangeboden ​zoals onder andere CGT, lichaamsgerichte therapie, EMDR, mindfulness, inzichtsgevende psychotherapiem leefstijlinterventie. ​

​Om het effect van de behandeling te meten ​wordt er gebruikt gemaakt van
​de ROM (Routine Outcome Measurement). ​
 Deze metingen
worden ook verplicht gesteld door uw ziektekostenverzekeraar.

​​Esther van de Wall is lid van de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie. Daar kun ​je ook de richtlijnen nalezen (​https://www.nvvp.net/website/richtlijnen/richtlijnen).


​Vergoeding

Momenteel zijn er geen contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat er mogelijk maar een deel van de behandeling wordt vergoed, afhanklijk van welke polis u heeft afgesloten. Het deel dat niet vergoed wordt komt voor de rekening van de cli​ënt.

​​​Kinder- en jeugdpsychiatrische behandeling wordt momenteel niet vergoed en dient zelf bekostigd te worden.


​Tarieven
De tarieven van het ​Zorgprestatiemodel die relevant zijn voor praktijk ​Estar ​vind je hieronder op een rijtje gezet. Bij het zorgprestatiemodel worden er​ enkel kosten in rekening gebracht voor directe tijd die aan diagnostiek en/of de behandeling wordt besteed. Alle tarieven en procedures van het Zorgprestatiemodel zijn door de overheid vastgesteld (zie ook www.nza.nl).

duurbehandeling
laag-complex
diagnostiek
laag-complex
behandeling
hoog-complex
diagnostiek
hoog-complex

0 – 15 min

€ 37,36€ 46,99€ 47,25€ 60,61

15 – 30 min

€ 66,70€ 81,02€ 83,69€ 103,38

30 – 45 min.

€ 114,16€ 135,37€ 140,49€ 167,85

45 – 60 min.

€ 162,21€ 189,47€ 198,69233,18

60 – 75 min.

€ 191,83€ 216,23€ 236,41€ 268,31

75 – 90 min.

€ 235,89€ 263,10€ 290,92€ 326,74

90 – 120. min.

€ 288,31€ 322,80€ 355,44€ 400,69
Vanaf 120 min.€ 422,88€ 463,40€ 522,91€ 577,63


Kinder- en jeugdpsychiatrische consulten zijn 115 € per 60 min. Indirecte tijd wordt ook in rekening gebracht (bijvoorbeeld overleg met andere hulpverleners, administratie).


Annuleren
Afspraken kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur voorafgaand aan een gesprek. Voor het het niet nakomen van een afspraak of annulering binnen 24 uur wordt 50 euro in rekening gebracht. Dit bedrag kan niet gedeclareerd worden bij je zorgverzekeraar.


​Privacy

Als behandelend specialist zijn wij gebonden aan het medisch beroepsgeheim. Dit betekent dat alles wat ​je met ons bespreekt, striktvertrouwelijk is.  Een uitzondering hierop is een bericht aan de huisartsof medisch specialist, die ​je verwijst. mocht ​je hier bezwaar tegen hebben ​dan wordt er vanuit gegaan dat je dit kenbaar maakt. Verder wordt ​er een dossier bijgehouden van de behandeling, dat ​jouw persoonsgegevens bevat. Een privacyregelement is in de praktijk beschikbaar. ​Je verzekeraar krijgt administratieve gegevens en een diagnose/zorgvraagtypering (wettelijke verplichting), nooit de behandelgegevens. Voor elke andere berichtgeving, elk ander overleg met derden, word ​je schriftelijke toestemming gevraagd.

​Je ​hebt als ​cliënt wettelijke rechten, zoals het recht op inzage in het dossier, het recht op correctie van fouten in het dossier, het recht op een Second Opinion, en het recht om een klacht in te dienen. Zie voor een uitgebreide toelichting www.overheid.nl, en zoek op patiëntenrecht.


​Klachten – procedure
Op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz), is een vrijgevestigd psychiater verplicht een klachtenregeling op te stellen en een klachtenfunctionaris aan te stellen. In dat kader heeft de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) de onderhavige klachtregeling voor haar leden opgesteld. Alle leden van de afdeling
zelfstandig gevestigde psychiaters van de NVvP kunnen gebruik maken van deze klachtenregeling.

​