Therapie

Wanneer je wilt werken aan een concreet thema dat je steeds tegenkomt in je leven, of wanneer er traumatische ervaringen zijn die je belemmeren om het leven te leven, dan kan een therapeutisch traject ondersteunend en helend zijn.

Trauma kan leiden tot symptomen die kort na de traumatische ervaring tot uiting komen. Soms duurt het echter jaren voordat deze symptomen opspelen. In sommige gevallen kun je de traumatische ervaring zelf niet eens meer herinneren. Symptomen kunnen zowel psychisch zijn (o.a. angst, depressie, gedragsproblemen, moeite met concentreren, agressie) als fysiek (moeheid, hoofdpijn, pijnlijke spieren en gewrichten, slaapproblemen enz.).

De sessies zijn ervaringsgericht, waarbij technieken vanuit de mindfulness en cognitieve gedragstherapie worden gebruikt, als ook lichaamsgerichte therapie (somatic experiencing) en non dual therapy. Bij kinderen wordt ook spel gebruikt.

Waarom therapie?
​Ongeacht de klacht kunnen we zien dat ons systeem (ons zenuwstelsel) moeite heeft om te reguleren wanneer we ons uit balans voelen. Het eerste doel in therapie is dan ook om meer regulatie in het systeem te krijgen zodat een balans hervonden kan worden. Vanuit deze balans en stabiliteit komen we makkelijker in kontakt met onze behoeften.

Gedrag en patronen hebben we ons meestal aangeleerd op een moment in ons leven dat het een functie had. Later in het leven kan dit zelfde gedrag zijn relevantie verliezen of zelfs in de weg komen te staan.

Tijdens therapiesessies onderzoeken we samen deze patronen op lichamelijk, cognitief, gedragsmatig en emotioneel niveau. Je wordt je meer bewust van de betekenis van het gedrag en patronen en dit inzicht maakt het mogelijk om dingen in stapjes anders te kunnen gaan doen.