Psychiatrische behandeling

​Kinder- en jeugdpsychiatrische behandeling betreft een breed scala aan diagnoses zoals depressie, angstproblematiek, trauma (PTSD, complex trauma, hechtingsproblematiek, intergenerational trauma), ADHD, psychosomatiek. 

Voordat een psychiatrisch behandelingstraject gestart wordt, beoordeel ik eerst of ik de cli​ënt voldoende kan helpen. Tijdens een intakegesprek brengen we psychische en fysieke klachten in kaart en bekijken we de sociale context waarbinnnen de client zich dagelijks beweegt.

Wanneer er overeengekomen wordt om een behandeling te starten, wordt samen met de client (en de ouders) een behandel​plan opgesteld. Het behandelplan wordt voortdurend geëvalueerd en zonodig aangepast.

Medicatie 

Leefstijl, zoals goed slapen, gezond eten, genoeg bewegen, hebben een zeer groot effe​ct op ons welbevinden. Verschillende wetenschappelijke studies laten zien dat dit net zo effectief kan zijn als medicatie. Een psychiatrische behandeling is dus nooit alleen gebaseerd op medicatie. We kijken naar wat in het geheel nodig is en wat voor kind en ouders klopt op dit moment.