ESTAR erbjuder  personligt stöd för din unika process för att hjälpa dig att hitta balans och återupptäcka dina egna tillgångar samtidigt som du stärker tilliten till dig själv.

ESTAR är en mottagning med ett helhetsperspektiv för barn, föräldrar och (unga) vuxna. ​​Just nu erbjuds bara online sessioner eller workshops.

Med hänsyn till vilka problem du brottas med kan din session innehålla coachning, terapi, föräldrastöd eller en psykiatrisk behandling.

När du eller ditt barn upplever stress kan situationen, eller livet i sig, kännas överväldigade. Detta kan skapa både psykiska och fysiska symtom. Coaching, terapi och ibland medicinering kan hjälpa att reglera vårt nervsystem. När nervsystemet är reglerat kan vi återfå balans och därmed mer njutning i livet. Detta ger oss möjlighet att utgå från våra egna tillgångar som redan finns inom oss.

OM ESTAR

Jag heter Esther van de Wall och jag är barn- och ungdomspsykiater med en bakgrund som biolog med doktorsexamen i neurobiologi. För mig är ett helhetsperspektiv centralt i mitt sätt att jobba då det ger mig möjlighet att integrera kunskap från olika områden.

TJÄNSTER

Practice ESTAR erbjuder coaching, terapeutisk behandling och psykiatrisk behandling. Sessioner erbjuds i Örebro, Stockholm och via Skype.

Coaching och personlig utveckling

Coachning kan sträcka sig från ett samtal till en längre process. Tillsammans analyserar vi en fråga utifrån olika perspektiv. 

Terapi

När det finns traumatiska upplevelser som hindrar dig att leva livet kan en terapeutisk process vara hjälpande och läkande.

Föräldrastöd

Forskning visar att föräldraskap kan vara den mest uppfyllande i livet och samtidigt den största källan till sorg, frustration och maktlöshet

Psykiatrisk behandling 

Barn- och ungdomspsykiatrisk behandling innefattar ett brett spektrum av diagnoser såsom depression, ångest, trauma (PTSD, komplicerat trauma, bindproblem, intergenerationellt trauma), ADHD och psykosomatiska problem.

Psykiatrisk konsultation

Har du behov av en psykiatrisk konsultation eller en konsultativ behandlingskontakt? Kontakta mig så pratar vi ihop oss kring upplägget. 

Föreläsningar och utbildningar

Kontakta mig om du är intresserad av en föreläsning eller en utbildning så diskuterar vi upplägget.


KONTAKT OCH TIDSBOKNING

Om du är intresserad av att boka en tid eller har andra frågor kan du använda kontaktformuläret.

Sign up for our newsletter!