Om Estar

Jag heter Esther van de Wall och jag är barn- och ungdomspsykiater med en bakgrund som biolog med doktorsexamen i neurobiologi. För mig är ett helhetsperspektiv centralt i mitt sätt att jobba då det ger mig möjlighet att integrera kunskap från olika områden.

Jag har alltid fascinerats av människor och beteenden. Som biolog med doktorsexamen i neurobiologi arbetade jag under många år som forskare vid Universitetet i Groningen (Nederländerna), Washington State University och Yeshiva University (USA). Då tittade jag framför allt på interaktionen mellan hormoner, nervsystemet och vårt beteende. Sedan bestämde jag mig för att läsa medicin och bli läkare, varpå jag specialiserade mig inom barn- och ungdomspsykiatri. Min AT utbildning gjorde jag i Nederländerna, min ST utbildning i Sverige. Jag är registrerad läkare och psykiatriker i både Nederländerna och Sverige. 

Efter min utbildning har jag fördjupat mig inom trauma och psykosomatiska symtom. Jag har både studerat och upplevt terapimetoder som bland annat KBT, Mindfullness och Somatic Experiencing.