Coachning och personlig utveckling

Coachning kan sträcka sig från ett samtal till en längre process. Tillsammans analyserar vi en fråga utifrån olika perspektiv. Frågorna kan handla om din livsstil, stresshantering, utmattning och psykosomatiska symtom eller mer existentiella frågor. Efter ett eller flera samtal får man ofta klarhet i frågan. Redan från första sessionen får du konkreta verktyg och nya tankesätt som du kan använda även utanför sessionen.

Ibland gömmer sig oväntade trauman bakom problemen
Om det visar sig att dina problem grundar sig i ett chock- eller utvecklingstrauma justeras sessionerna till att innefatta mer terapi om du som klient önskar det.