Föräldrarstöd

Forskning visar att föräldraskap kan vara den mest uppfyllande i livet och samtidigt den största källan till sorg, frustration och maktlöshet. Ibland skapas mönster som inte är funktionella för familjen. Då finns det även risk för att kommunikationen inom familjen låser sig helt. Detta kan till exempel leda till beteendeproblematik hos barnen, att barnen inte mår bra eller att kommunikationen blir dysfunktionell.

I sessionerna jobbar vi med riktade metoder för att ändra dessa mönster. Vi utforskar hur dessa mönster har uppstått och hur de upprätthålls.


Insert Content Template or Symbol