Psykiatrisk behandling

​Barn- och ungdomspsykiatrisk behandling innefattar ett brett spektrum av diagnoser såsom depression, ångest, trauma (PTSD, komplicerat trauma, bindproblem, intergenerationellt trauma), ADHD och psykosomatiska problem.

Inför en psykiatrisk behandling görs, i första hand, en bedömning av huruvida jag kan hjälpa dig som klient tillräckligt mycket. I ett bedömningssamtal gör vi en bred kartläggning, med hänsyn till psykologiska/psykiatriska, fysiska symtom samt ditt sociala sammanhang.

Efter en överenskommelse om att påbörja en behandling, utarbetas en behandlingsplan. När behandlingen görs för ett barn går vi igenom behandlingsplanen tillsammans med både barnet och föräldern. Behandlingsplanen utvärderas kontinuerligt och justeras om nödvändigt.


Medicinering
Din livsstil (som bra sömn, kost och fysiskt aktivitet) har en stor effekt på ditt välbefinnande. Forskning visar att detta kan vara lika effektivt som medicinering. En behandling baseras därför aldrig enbart på medicinering.