Terapi

När det finns traumatiska upplevelser som hindrar dig att leva livet kan en terapeutisk process vara hjälpande och läkande.

Chock- och utvecklingstrauman kan ge symptom på både kort och lång sikt oavsett om du kommer ihåg händelsen eller inte. Symtomen som uppstår kan vara psykisk (bl.a. ångest, depression, koncentrationssvårigheter, utbrott, aggression) eller fysisk (bl.a. trötthet, huvudvärk, muskelspänning, sömnproblem).

Sessionerna är upplevelsebaserade och inkluderar olika metoder. Metoderna som används är KBT, mindfulness och kroppsbaserade terapier (medveten närvaro och somatic experiencing). För barn kan även lek användas.


​Varför terapi?
När vårt autonoma nervsystem har svårt att reglera känner vi oss ur balans. Därför är första målet i terapisessionerna att reglera dina känslor och ditt nervsystem så att du kan hitta balans. Med en mer stabil utgångspunkt kan du lättare komma i kontakt med dina behov.

Oftast lär vi oss vissa beteenden och mönster i tidig ålder när de har en tydlig funktion för vår överlevnad. Senare i livet är beteendet inte lika värdefullt och kan snarare leda till att det hindrar oss.

Under sessionerna utforskar vi dessa mönster på ett kroppsligt, kognitivt, beteendemässigt och emotionellt plan. Syftet är att bli mer medveten om detta och att skapa utrymme för att kunna förändra sakerna stegvis.